Hasznos az EU tagjának lenni

Legalábbis így vélekedik egy felmérés szerint az Európai Unió állampolgárainak 64 százaléka 2017-ben. A 2009-es európai választások óta az eddigi legjobb eredményeket mutatja az idei Parlaméter közvélemény-kutatás, amely az unió 28 tagállamában mintegy 28 ezer állampolgár megkérdezésével készült. Tavaly óta egyébként 4%-kal többen gondolják úgy, hogy országuk profitál az EU-tagságból (Magyarországon ez az arány kiemelkedően magas, 72%!), a válaszadók 47%-a szerint pedig számít a szava az EU-ban.

A Parlaméter-felmérés 2017-ben arra kereste a választ, hogy miként viszonyulnak az állampolgárok az EU-tagsághoz és annak előnyeihez, érzik-e, hogy számít a véleményük, és milyen a hozzáállásuk az Európai Parlamenthez, annak prioritásaihoz, tevékenységéhez és küldetéséhez. A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy az állampolgárok egyre pozitívabban viszonyulnak az EU-hoz. Ez a tendencia látszik a 2016 óta készült felmérésekből is.

A magyarok szerint kell az EU-tagság

Európa más országaihoz hasonlóan Magyarországon szintén kiváló az EU megítélése. A megkérdezettek 56%-a szerint jó dolog az EU-tagság hazánk számára, ezt most 8%-kal többen gondolták így, mint márciusban, ezzel az összes tagállam közül nálunk emelkedett a legnagyobb mértékben ez az arány.

Az EU-átlagnál jóval többen, a magyar válaszadók majdnem háromnegyede, pontosan 72%-a gondolja úgy, hogy az ország profitál az EU-tagságból, 10%-kal többen, mint 2016-ban.

A megkérdezettek főként a gazdasági előnyöknek tulajdonítanak fontosságot: a válaszolók többsége az új munkalehetőségeket és az EU az ország gazdasági növekedéshez való hozzájárulását jelölte meg.

Ezzel szemben a magyarok több mint fele nem érzi úgy, hogy számít a szava – a márciusi felméréshez viszonyítva most emelkedett azok száma, akik ezt gondolták.

Semleges kép az Európai Parlamentről

A megkérdezett európai uniós polgárok 42%-ában semleges kép él az Európai Parlamentről, de 33%-uk pozitív képet rajzol az intézményről.

A magyarok 36%-a szintén pozitív képet társít az EP-hez, ez az arány 2016-ban csak 25% volt. A felmérésben résztvevők több mint fele érdeklődik a 2019-es európai választások iránt, ez az arány a magyar válaszadók körében is hasonló. Az összes megkérdezett 47%-a azonban úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentnek a jövőben fontosabb szerepet kellene játszania.

Védelem, jogvédelem

Az Európai Unió állampolgárai egyre inkább érzékelik, hogy az unió őket képviselve cselekszik az általuk is kiemelten fontosnak tartott területeken. Egyértelműen el is várják, hogy az EU megvédje őket bizonyos fenyegetésekkel – a terrorizmussal, a munkanélküliséggel, a szegénységgel és kirekesztéssel, az ellenőrizetlen migrációval – szemben.

A magyar válaszadók többsége szintén e négy területet emelte ki. Emellett a felmérésben résztvevők arra is számítanak, hogy az EU biztosítja az alapvető jogok védelmét, az EU-n belüli utazást, a munka és a tanulás szabadságát, a munkaügyi jogokat, illetve a megfelelő nyugdíjat és a gazdasági jólétet.

Az Európai Parlamenttől főleg az emberi jogok, a szólásszabadság és a nemek közti egyenlőség védelmét várják el.

(piacesprofit.hu)

The following two tabs change content below.