Higgye el, megbízhat bennünk!

Esküszünk, nincs ennél biztonságosabb megoldás!

Ugye, elhiszi, én sem tartanám máshol a pénzemet? – Meggyőző érvelésként hatnak ezek a mondatok?

Elég, ha az előbbi válaszokat kapjuk egy pénzügyi intézet munkatársától arra a kérdésre, hogy mint ügyfélnek biztosítva vannak-e a betéteim?

 

Szerintem mindenki tudja a választ. No, de mégis mi lehet a megnyugtató felelet? Nem biztos, hogy szóban hangzik el a számunkra elfogadható, meggyőző válasz.

Megközelíthetjük onnan a kérdést, hogy több mint 30 000 ügyfél nem tévedhet.

Mint Közép-Európa legnagyobb fizetési intézményének, az Akcenta CZ-nek ugyanis ennyi kliense van.

Aztán az is megnyugtató lehet, hogy pénzügyi téren több mint 20 éves tapasztalattal vannak jelen a nemzetközi piacon, és az ügyfeleik visszajelzései alapján tökéletes védelmet biztosítanak a pénzüknek. Ennyi információ alapján azonban még nem lehet felelős döntést hozni, hogy az adott pénzügyi szolgáltatót válasszuk-e

Nyilvánvalóan sokat számít a döntésünkben a velünk kapcsolatba kerülő munkatárs tájékoztatása, de talán érdemes kicsit alaposabban utánanézni, kivel is szerződünk.

Ugyanis komoly előírások vonatkoznak a pénzügyi tevékenységet folytató vállalkozásokra, hogy milyen feltételekkel, biztosítékokkal, szabályok betartásával végezhetik tevékenységüket, és ezt az ügyfelek felé jól látható, elérhető helyen kell közzétenniük. Gyanúra adhat okot, ha sem a szolgáltató weboldalán, sem más felületen nem találkozunk ezzel a deklarációval. Ha a pénzintézet magától nem kommunikálja, hogy miként gondoskodik ügyfelei betéteinek biztonságáról, mi is kérhetjük az erre vonatkozó információkat.

Az Akcenta CZ például a Cseh Nemzeti Bank által bejegyzett és felügyelt pénzügyi intézet, amelynek ellenőrzését minden országban a helyi Nemzeti Bankok végzik. Az Akcenta CZ magyar tevékenységét tehát a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Azoknál a bankoknál, takarékszövetkezeteknél és banki kirendeltségeknél, amelyeknél az Akcenta CZ számlával rendelkezik és ezek a számlák rendkívüli számlaként lettek megjelölve, a Cseh Betétbiztosítási Alap (FPV) garantálja a betétek biztonságát. Tehát probléma esetén ők állnak jót a pénzünkért.

További bizalomnövelő tényező, hogy ha a pénzügyi szolgáltató részletesen feltünteti, hogy mikor, milyen engedélyt kapott a működéséhez.

Az első nem banki pénzintézetként az Akcenta CZ-nek például az átutalási intézmény működéséhez 2011 februárjában adta meg az engedélyt a Cseh Nemzeti Bank az ott lefolytatott sikeres licenceljárást követően.

2009-ben kapta kézhez a társaság az értékpapír-kereskedői engedélyét a fő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez az engedély egyébként feljogosítja az Akcentát a határidős ügyletek lebonyolítására (forward és swap) is.

Természetesen nem csak az adott pénzintézet segítheti a tájékozódásunkat betéteink biztonságával kapcsolatban, más, „hivatalos” forrásból is információhoz juthatunk.

Például a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartása tartalmazza mindazon pénzügyi szolgáltatók adatait, melyeket a 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB felügyelete alá rendel, illetve amelyek közzétételét más jogszabály előírja, vagy publikálását az MNB a befektetők védelmében elengedhetetlennek tartja.

A nyilvános adatbázisban megtalálhatók többek között az MNB által engedélyezett vagy nyilvántartásba vett pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek és személyek, valamint a Magyarország területén pénzügyi szolgáltatást nyújtó, külföldi felügyeleti hatóság által felügyelt szervezetek, így az Akcenta CZ is. Ez az adatbázis nyilvános, tehát bárki megnézheti, hogy a vele kapcsolatba kerülő pénzügyi szolgáltató engedéllyel végzi-e tevékenységét.

Ennyit talán megér a nyugalmunk, nem?